veelgestelde vragen

Wat je je misschien afvraagt

Ontvang ik een fiscaal attest?

Giften vanaf 40 euro geven aanleiding tot een belastingvermindering van 45% op het werkelijk gestorte bedrag. Een maandelijkse storting vanaf €4 is dus al voldoende om een fiscaal attest te ontvangen. De Koning Boudewijnstichting stuurt dit attest automatisch op in het jaar volgend op je gift.

Wat gebeurt er met het geld dat Een Hart voor Bos inzamelt?

We gebruiken de middelen om enerzijds nieuw bos te plantenen anderzijds bestaand bos terug gezond te maken.

Bij het aanleggen van nieuw bos komt veel kijken: bomen aankopen, planten en indien nodig van wildbescherming voorzien. We ondersteunen grondeigenaren met een bepaald percentage van de totale kostprijs voor het aanleggen van nieuw bos. De eigenaars betalen zelf ook een deel van de kosten. Daardoor heeft jouw bijdrage nog meer impact.

De gevolgen van de klimaatverandering zijn helaas ook al zichtbaar in onze Limburgse bossen (o.a. de letterzetter in fijnsparbossen). Dankzij jouw bijdrage kunnen deze bossen vervangen worden door een nieuw, gezond bos met verschillende boomsoorten. Boseigenaren staan vaak voor hoge kosten door het laten kappen van de dode bomen en door te zorgen voor nieuw bos.  

Kan ik zelf bos planten?

Ben je eigenaar van een stuk grond (geen privétuin) inLimburg dat je wil (laten) bebossen? Laat het ons weten via bosgroep@limburg.be of tel. 011 23 73 28. Wij gaan na of bebossen op jouw perceel wettelijk is toegelaten en helpen je op weg.

Ligt je grond niet in Limburg? Dan kan je terecht bij een van de andere Vlaamse bosgroepen.

In je eigen tuin kan je natuurlijk ook bomen aanplanten, maar dat valt buiten de werking van Bosgroep Limburg.

Kan ik Een Hart voor Bos opnemen in mijn testament?

Dat kan! In je laatste wilsbeschikking kan je een nalatenschap aan Een Hart voor Bos laten opnemen.

En er is goed nieuws! In Vlaanderen bedraagt de erfbelasting voor goede doelen vanaf1 juli 2021 nul procent.
Je geld wordt dus voor de volle 100 % gebruikt voor het goede doel dat je na aan het hart ligt.

Heb je graag dat iemand je hier meer informatie over geeft?

Neem dan contact op met het "Centrum voor Filantropie" van de Koning Boudewijnstichting op het nummer +32 2 500 4 555 of bezoek hun website. Hun advies is gratis, discreet en vrijblijvend.

Projecten

De middelen die we ontvangen gebruiken we om enerzijds nieuw bos te planten en anderzijds bestaand bos terug gezond te maken.
Hieronder ontdek je wat we realiseerden met jullie steun!

meer info over onze projecten
Momenteel hebben we nog geen lopende projecten.