SCROLL VOOR MEER INFO

hoe kan ik steunen?

Onze grondgedachte is: meer en betere bossen in Limburg. Bossen die bijdragen aan het milderen van de klimaatverandering en die onze omgeving gezonder maken. Bossen die goed zijn voor de biodiversiteit en waar het aangenaam vertoeven is voor mens en dier.

Bossen waarin ook onze kinderen en kleinkinderen nog volop kunnen wandelen en spelen.

Er zijn tal van mogelijkheden om Een Hart voor Bos te steunen. Zowel als individu, als organisatie of als vereniging kan je door middel van je steun samen met ons bouwen aan een nog groener en gezond Limburg.

Word Bosgroupie!

Donateur, schenker, gever, vriend. Allemaal titels voor iemand die iets schenkt aan een goed doel. Wij kiezen echter voor een andere naam: Bosgroupies! Bosgroupie dat wordt je niet, dat ben je. Alleen weet je het misschien nog niet?

Ben jij een bosgroupie?


Kan je meerdere vinkjes zetten?

Dan ben jij een rasechte bosgroupie!
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Steunen kan op 3 manieren

Steunen met
een gift
meer info
Bloemen noch kransen
meer info
Nalatenschap
meer info

Steunen met een gift

De eenvoudigste manier om Een Hart voor Bos te steunen, is door middel van een gift.
Je kan eenvoudig online je gift overmaken via de doneerpagina van de
Koning Boudewijnstichting via onderstaande knop.


Of doe een storting op rekeningnummer BE10 0000 0000 0404 en BIC BPOTBEB1 met gestructureerde mededeling
+++ 623/3714/50091 +++.

Giften van minstens 40 euro per jaar geven aanleiding tot een fiscaal attest. De belastingvermindering bedraagt 45 % van het bedrag. Een maandelijkse storting vanaf 4 euro is dus al voldoende om een fiscaal attest te ontvangen. Je ontvangt automatisch een fiscaal attest van de Koning Boudewijnstichting in de loop van het eerste trimester van het volgende jaar.

Bloemen noch kransen

Je kent het wel, het gevoel. Er is in je omgeving iemand overleden en je wil iets doen maar wat? Het is vaak een grote troost als die overledene op een of ander manier voortleeft. De betekenis van ons leven ligt in het verschil dat we maken in de levens van anderen.

Wil jij jouw idealen of die van een dierbare laten voortleven? Niet zoiets als een tijdelijk boeket, maar een laatste goed daad waarmee het verschil kan gemaakt worden. Kies dan voor een gift aan Een Hart voor Bos!

Wat moet ik doen?
Na het overlijden van je dierbare komen er heel wat praktische en dringende vragen op je af; zoals het opstellen van het rouwbericht.
Het volstaat om volgende vermelding op te nemen in de rouwbrief:
“Bloemen, noch kransen, maar vrijblijvend een gift aan Een Hart voor Bos op rekeningnummer BE10 0000 0000 0404 met als mededeling +++623/3714/50091+++".

Nalatenschap

Laat je liefde voor bossen voortleven.

Het is goed om na te denken over wat je nalaat. Want je wil ook na je overlijden nog iets betekenen. Voor jouw geliefden uiteraard, maar soms wil je meer doen. Met een testament kun je dat regelen. Een testament weerspiegelt wat in jouw leven belangrijk was. Steeds meer mensen maken met een testament een bewuste keuze over de bestemming van hun bezit na hun overlijden.

In je laatste wilsbeschikking kan je een nalatenschap aan Een Hart voor Bos laten opnemen.

En er is goed nieuws! In Vlaanderen bedraagt de erfbelasting voor goede doelen vanaf
1 juli 2021 nul procent. Je geld wordt dus voor de volle 100 % gebruikt voor het goede doel dat je na aan het hart ligt.

Heb je graag dat iemand je hier meer informatie over geeft?
Neem dan contact op met het "Centrum voor Filantropie" van de Koning Boudewijnstichting op het nummer +32 2 500 4 555 of bezoek hun website.
Hun advies is gratis, discreet en vrijblijvend.

Kan ik gebruik maken van een duolegaat?

Het duolegaat waarbij je de erfbelasting voor jouw nabestaanden drukt en tegelijkertijd een goed doel steunt, bestaat niet meer sinds 1 juli 2021.
Door voor een duolegaat te kiezen, gaat enerzijds een deel van jouw nalatenschap naar het goede doel, en zullen anderzijds jouw broers/zussen, verdere familieleden en/of derden netto meer overhouden. De formule op zich wordt niet geschrapt, dus het blijft mogelijk om je nalatenschap in een testament te spreiden over een "gewone" erfgenaam en een goed doel, waarbij die laatste de volledige rekening van de erfbelasting op zich neemt (en die is erg hoog). Maar je zult er ook je "gewone" erfgenaam niet meer fiscaal mee kunnen bevoordelen. Wat in de praktijk toch het hoofddoel was.

Als je graag iets zou willen nalaten aan een verre verwant of een niet-familielid zonder dat die daar veel erfbelasting op verschuldigd is, kun je vanaf 1 juli 2021 gebruik maken van de "vriendenerfenis".

Goede doelen betalen vanaf 1 juli 2021 geen erfbelasting meer als je hen iets nalaat via je testament of bij leven.

Welke stappen moet ik nemen bij nalatenschap met testament?

  1. Maak een overzicht van je bezittingen.
  2. Bepaal welke begunstigden je wenst op te nemen in je testament en aan welk goed doel je wil nalaten.
  3. Bepaal wat je wil nalaten aan wie.
  4. Bepaal of je al dan niet specifieke voorwaarden in je testament wenst op te nemen.
  5. Bepaal of je al dan niet een testamentuitvoerder wil aanduiden.
  6. Ga naar de notaris.

Voor het opmaken van een testament maak je een afspraak met een notaris. Tijdens het eerste gesprek kan je in eigen bewoordingen aangeven wat je wenst te regelen. De notaris zal je vertellen wat voor jou de mogelijkheden zijn en wat de kosten zijn van het opmaken van een dergelijk testament. Na het eerste gesprek zal de notaris een ontwerp opstellen van je testament. Het ontwerp krijg je met een toelichting thuisgestuurd en kan je op je gemak doorlezen.

Is alles duidelijk en ga je akkoord, dan kan je een nieuwe afspraak maken met de notaris. Hij zal het testament nogmaals met je bespreken en daarna kan het testament getekend worden. Je krijgt een kopie van het testament mee naar huis.

Wat kan ik nalaten aan Een Hart voor Bos?

Je kan schenken of een legaat doen. Meestal bestaat een schenking of een legaat uit een geldsom, maar het kan ook gaan om voorwerpen, waardepapier, kunstwerken, onroerende goederen. Dit vermogen kan gebruikt worden om onze initiatieven te ondersteunen.

Waar kan ik terecht met mijn vragen rond mijn nalatenschap?

Jouw notaris, bankier of vermogensbeheerder kan jou de beste informatie geven over jouw situatie.

Daarnaast werkt Een Hart voor Bos samen met de Koning Boudewijnstichting. Hierdoor krijgen we ondersteuning van het Centrum voor Filantropie, het kennis en expertise centrum inzake filantropie van de Stichting. Je kan rechtstreeks met jouw vraag bij hen terecht op het nummer +32 2 500 4 555 of op hun website. Hun advies is gratis, discreet en vrijblijvend. 

Wat is het verschil tussen een schenking en een legaat

Schenking

Bij een schenking, die alleen bij leven kan, maakt deschenker een goed over aan de begunstigde, zonder winstoogmerk. De schenking isdefinitief en onherroepelijk. Er zijn twee manieren om een schenking te doen: 

  • de handgift: bij deze niet-geregistreerde schenkingoverhandigt de schenker een deel van zijn vermogen zoals geld, juwelen,schilderijen. Omdat dit niet geregistreerd is, betaalt de begunstigde geenschenkingsrechten, tenzij de schenker binnen de drie jaar na de schenkingoverlijdt. Dan zijn er successierechten verschuldigd.  
  • de notariële schenking: deze gebeurt via de notaris. Op dezeschenking zijn altijd schenkingsrechten verschuldigd. De schenking vanonroerende goederen gebeurt altijd voor de notaris. 

Legaat

Legaat via testament kan je enkel laten opmaken via denotaris.

Voor de particuliere legatarissen die je in je testamentbegunstigt zal geen fiscaal voordeel meer zijn, maar op het deel dat je aan EenHart voor Limburg nalaat is geen enkele erfbelasting meer verschuldigd. Ookvoor schenkingen aan het goede doel geldt vanaf 1 juli 2021 dit nultarief. Je legaat of schenking komt dus 100% bij Een Hart voor Limburg terecht.