over ons

Wat doen we?

Bossen zijn ontzettend belangrijk voor het milieu en in de strijd tegen de klimaatopwarming. Ze filteren de lucht die we inademen, werken als natuurlijke airco, herbergen talrijke plant- en diersoorten, zorgen voor ontspanning en leveren de hernieuwbare grondstof hout. Wij zetten onze expertise in opdat onze bossen al deze functies optimaal kunnen vervullen en hun waarde in de toekomst behouden.

Wie zijn we?

‘We’ dat is Bosgroep Limburg vzw, een organisatie voor en door boseigenaars.
Onze 3 200 leden beheren samen bijna 9 000 hectare bos. Dat maakt ons, op Natuur en Bos na, de grootste bosbeheerder van Limburg. Wij helpen (toekomstige) boseigenaars bij alle aspecten van hun bosbeheer en zorgen samen met hen voor zoveel mogelijk duurzaam bos.

Bosbeheerders kunnen bij Bosgroep Limburg terecht met alle vragen over de technische, wettelijke en financiële aspecten van bosbeheer. Ons advies is onafhankelijk en op maat van het bos. Wij bundelen de noden van verschillende leden met het oog op voordelige bosbeheerwerken.

Wij hebben 3 200 leden die een eigen bos bezitten en dat vaak met veel passie beheren. Heel wat van onze leden willen bijkomend bos creëren én hebben hier de gronden voor ter beschikking of willen hun bos meer klimaat robuust maken, maar dit vergt heel wat financiële middelen. Met dit project geven we hen het nodige duwtje in de rug. Bovendien helpen we onze leden ook bij het opvolgen en verder beheer van hun aanplant, zodat deze kan uitgroeien tot een gezond, volwassen bos!

Benieuwd naar onze dienstverlening?

Koning Boudewijnstichting

Voor deze campagne werken we samen de Koning Boudewijnstichting. Met hen werd een fonds ‘Vrienden van Bosgroep Limburg’ opgezet. Jouw gift komt daar terecht en zij zorgen dat je automatisch een fiscaal attest ontvangt als je daar recht op hebt.

De Koning Boudewijnstichting is een stichting van openbaar nut. Ze werd opgericht in 1976, toen Koning Boudewijn 25 jaar koning was en heeft als belangrijkste opdracht bij te dragen tot een betere samenleving. De Stichting is in België en Europa een actor van verandering en innovatie in dienst van het algemeen belang en ter versterking van de maatschappelijke samenhang. Ze zet zich in om een maximale impact te realiseren door het stimuleren van doeltreffende filantropie en door het versterken van de competenties van organisaties en personen. 

Contact

Bosgroep Limburg vzw
Universiteitslaan 1
3500 Hasselt
011 23 73 28